bán đất thanh bình,
– diện tích mặt bằng gần 100m2