Nhà gồm 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng thờ