Nhà Đất Hải Dương – nhadathaiduong.net.vn
Địa chỉ: Số 170 Thanh Bình – P. Thanh Bình – Thành Phố Hải Dương
Số điện thoại: 0857.559.779
Email: nhadathaiduong4.0@gmail.com