– Nhà, đất khu vực Thành Phố Hải Dương – Nhà mặt đường các phố trung tâm